Hi vọng

Ngày 1 trong 3 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
Bạn có bao giờ nhận thấy rằng khi bạn đang ngợi khen Đức Chúa Trời, bạn có nhiều hy vọng hơn? Hy vọng và ngợi khen đi đôi với nhau. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì điều gì đó ngay bây giờ. Nếu bạn có ít hy vọng, bạn sẽ có nhiều hy vọng hơn! Hy vọng là một sự lựa chọn. Liên tục chọn hy vọng không tuyệt vọng. Bạn không thể vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. Đó là sự lựa chọn của bạn. Đức Chúa Trời rất đáng tin cậy. Đức Chúa Trời là TỐT LÀNH. Thi thiên 71:14Đức Chúa Trời có thể được đáp ứng tất cả các mong muốn của bạn. Nếu bạn ngã lòng, hãy tự hỏi mình "Tôi có hy vọng điều gì ngoài Đức Chúa Trời không?" Không có gì có thể nhìn thấy cung cấp hy vọng thực sự. Khi bạn hy vọng vào mọi người hoặc mọi thứ hoặc sự kiện, bạn sẽ cảm thấy như bị bệnh. Chờ đợi là khó khăn. Và không có gì thỏa mãn ngoại trừ rất ngắn gọn. Đức Chúa Trời có thể được đáp ứng tất cả các mong muốn của bạn!Châm ngôn 13:12 Kẻ thù - Satan - thì thầm vào tai bạn: "Không ai hiểu tôi cảm thấy vô vọng như thế nào". Đó là một SỰ DỐI TRÁ. Nếu bạn tin điều đó, bạn cho phép mình một bữa tiệc thương hại cá nhân. Nhưng bạn KHÔNG cô đơn. Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời không hiểu? Có lẽ Ngài đang mệt mỏi vì bạn nói với anh ấy rằng trái tim bạn đã tan vỡ, một lần nữa? Đừng bao giờ tin điều đó. Ngài yêu bạn SÂU SẮC. Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục. Ngài thậm chí sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn!Ê-sai 40: 28-29 Con người nói: "Một số điều dường như Đức Chúa Trời không thể thực hiện được." Chà, bây giờ thì khá là thiển cận phải không? Tuy nhiên, chúng ta trở thành nạn nhân của lời nói dối đó. Chúng ta phải thường xuyên, mạnh mẽ khẳng định "Không có mục đích nào của Đức Chúa Trời có thể bị ngăn chặn". Đấng tạo ra vũ trụ không thể bị đánh bại. Ngài hiểu rõ nhất! Loại đức tin đó sẽ ban cho hy vọng! Gióp 42: 2Các đoạn thánh thư trên có trong các chương trình Ứng dụng di động, Mac hoặc Windows của chúng tôi tại "http://www.memlok.com/wp" "https://www.bible.com/search/plans?q=memlok "Thêm kế hoạch MemLok