Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thái Độ

Thái Độ

Có thái độ đúng đắn trong mọi hoàn cảnh là một thử thách thật sự. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn tìm hiểu quan điểm của Kinh Thánh, kèm theo một phân đoạn ngắn để đọc mỗi ngày. Hãy đọc đoạn ấy, thành thật kiểm điểm mình và để Chúa phán với hoàn cảnh của bạn.

Kế hoạch này do Life.Church biên soạn.
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;