Tôi Biết Bạn: Tĩnh nguyện là từ Thời Gian Ân Sủng

Ngày 1 trong 4 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Ta biết con sống ở đâu

Tôi đã sống và làm việc ở một số khu phố khá lộn xộn trong nhiều năm. Nhưng cuộc đời tôi chưa bao giờ cứng rắn như những Cơ Đốc Nhân sống ở Pergamum ở Tây Á. Satan sở hữu thành phố đó, và bàn thờ khổng lồ cho người Hy Lạp thần Zeus được xây dựng ở đó (nay là một bảo tàng của Đức) là một trong những công cụ của Satan cho những người nhầm lẫn và sai lạc.

Sự hiện diện ngày càng gia tăng của Cơ Đốc Nhân tại Pergamum đã mang lại một cuộc phản công dữ dội từ các thầy tu của Zeus và quỷ Satan. Nhưng Đức Chúa Trời đã thấy mọi thứ đang diễn ra ở đó, biết mọi người trong số những người tin Chúa ở đâu và quản lý tất cả các sự kiện ở đó, ngay cả những đau khổ của họ, để tiến lên vương quốc của những người tin Chúa. "Ta biết con ở đâu - nơi mà Satan có ngôi của mình. Tuy nhiên, con tôn danh Ta. Con đã không từ bỏ niềm tin của con vào ta, ngay cả trong thời An-ti-ba, nhân chứng trung tín của ta, người đã bị giết trong thành phố của con - nơi Satan sống "(Khải huyền 2:13).

Chúa biết nơi bạn sinh sống. Ngài nhìn thấy những nguy hiểm của bạn, đau buồn vì những tổn thất và đau đớn của bạn, gửi những thiên sứ của Ngài để bảo vệ bạn và gia đình bạn, đồng thời quan sát cách bạn xử lý sự cám dỗ và căng thẳng. Mong muốn lớn lao của Ngài là bạn vẫn trung tín. Sự tử vì đạo của An-ti-ba đã không lừa dối anh ta trong phần thưởng thiên thượng dành cho anh - thực tế, nó chỉ đẩy anh đến vinh quang nhanh hơn. Gương dũng cảm của anh đã được lặp lại nhiều lần và cung cấp nguồn cảm hứng cho sự phát triển nhanh chóng của nhà thờ Cơ đốc giáo.