Tôi Biết Bạn: Tĩnh nguyện là từ Thời Gian Ân Sủng

4 Ngày

Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta 1 cách lạ lùng. Và Ngài biết những đau khổ, niềm vui, điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Mục vụ Time of Grace đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.timeofgrace.org

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất