Tìm Kiếm Tấm Lòng Đức Chúa Trời Hàng Ngày - Sự Khôn Ngoan

Tĩnh nguyệnNhững Người Tìm Kiếm Sự Khôn NgoanSự khôn ngoan là một sản vật được trân quý. Người ta bị thu hút bởi sự khôn ngoan. Nó lôi cuốn và hấp dẫn. Sự khôn ngoan đại diện cho lời của Chúa, cho nên giá trị của nó rất vĩ đại. Sự khôn ngoan là một lý do chúng ta tham dự Hội Thánh, nghe bài giảng Kinh Thánh chất lượng, và tham gia cùng những người dẫn dắt lớn tuổi. Sự khôn ngoan phải được tìm kiếm và cầu hỏi. Nó không tự nhiên đến; nó là một ân tứ từ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan rất quý giá và cực kỳ giá trị. Đó là một ân tứ gìn giữ bạn khỏi những quyết định mà có thể sẽ ám ảnh bạn cả đời và cho bạn sự tự tin để tiếp tục hoặc dừng lại. Sự khôn ngoan là một vũ khí Chúa sử dụng thay cho những chiến binh của Ngài. Sự khôn ngoan lọc lựa sự không chắc chắn và thay thế bằng sự rõ ràng. Nó luyện lọc những quyết định thành những chuỗi thành công nhỏ. Nó cảnh báo mối nguy hiểm sắp xảy ra.Tuy nhiên, người khôn ngoan không tránh khỏi tội lỗi. Một người nam hay nữ khôn ngoan vẫn cần có trách nhiệm - có thể nhiều hơn thế. Thật vậy, người khôn ngoan dễ bị kiêu ngạo (Giê-rê-mi 9:23). Một trái tim khôn ngoan xen lẫn niềm tự hào nghĩ rằng nó có thể vượt lên trên các quy tắc. Nó có thể rất tinh tế ngay từ đầu, nhưng niềm tin bên trong của nó bắt đầu thối rữa như một nền tảng bị mối mọt xâm nhập. Nếu sự kiêu ngạo không được kiểm soát, nó sẽ biến đổi sự khôn ngoan thành sự tự mãn. Buồn bã chính là trạng thái của một người lãnh đạo khôn ngoan cho phép sự kiêu ngạo lấn át sự kính sợ Đức Chúa Trời của mình. Sự khôn ngoan là ân tứ của Đức Chúa Trời để thực hiện phán đoán của Vương Quốc Ngài. Nếu được dùng cho bản thân, nó trở thành tư lợi.Vì vậy, tìm kiếm những người thực sự khôn ngoan, mà ưu tiên hàng đầu của họ là Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan đột biến phải chịu hành động tâm linh bất chính, nhưng một dòng khôn ngoan thuần khiết cho một cuộc sống tâm linh. Chính sự khôn ngoan - cùng với sự khiêm nhường và vâng phục Đức Chúa Trời - chuẩn bị cho chúng ta để hoàn thành tốt. Sự khôn ngoan thật phù hợp trong mọi tình huống. Hãy tìm nó trong Kinh Thánh, sách, người khác, những hoàn cảnh, bộ phim, những kinh nghiệm cuộc sống, và tạo vật. Một khi bạn tìm ra nó, đừng xem nhẹ nó. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì những kết quả khôn ngoan. Dùng nó cho vinh hiển của Ngài và những mục đích của Ngài. Hãy để sự khôn ngoan hạ mình xuống thay vì cho bạn cảm giác vượt trội. Chúng ta đều là những người tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm cho đến khi về thiên đàng.Sự khôn ngoan chủ động, sống động và luôn cần truyền sức mới từ Đức Chúa Trời. Dùng lời cầu nguyện như cầu nối đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên hỏi Ngài về góc nhìn của Ngài và tấm lòng của Ngài về vấn đề. Hãy để sự khôn ngoan kéo bạn lại gần Cha thiên thượng trong sự thờ phượng và lệ thuộc vào Ngài. Dành thường xuyên ý định khôn ngoan của bạn cho Ngài. Giữ Cha thiên thượng của bạn như Đấng sàng lọc cho quyết định khôn ngoan của mình.Hãy trở thành ống dẫn sự khôn ngoan cho người khác, dành thời gian để mọi người hiểu về tấm lòng của bạn và hiểu những bài học cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã tôi luyện trong đức tin của bạn. Chúng ta đều có sự khôn ngoan mà có thể cho người khác. Hãy tạo ra thời giờ chỉ để lắng nghe những khó nhọc của người khác. Những vấn đề "ưu tiên" của họ cần sự chú ý. Hãy sẵn sàng để kiên nhẫn lắng nghe với sự thấu hiểu, và sau đó trong sự khiêm nhường, đề đạt những chọn lựa cho cân nhắc của họ. Sự ngôn ngoan là lịch sự. Nó đưa câu trả lời cho tất cả khi chúng ta cầu xin trong linh của ân điển, như một người cùng tìm kiếm sự khôn ngoan.Hãy tìm khôn ngoan và cho khôn ngoan - sự khôn ngoan được tiếp động lực bởi sự hạ mình khiêm nhường trước Đức Chúa Trời.Để biết thêm những bài học suy ngẫm từ Seeking Daily the Heart of God, xin truy cập: https://www.wisdomhunters.com/