Không Có Gì Phải Lo Lắng

Không Có Gì Phải Lo Lắng

7 ngày

Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách tốt hơn để chống lại những lo lắng bất tận khiến bạn không thể ngủ? Sự nghỉ ngơi thực sự là có thể- có thể gần hơn là bạn nghĩ. Thay thế sự hoảng sợ bằng sự bình an thông qua kế hoạch đọc 7 ngày từ Life.Church, đồng hành với Mục sư Craig Groeschel qua loạt bài giảng Không Có Gì Phải Lo Lắng.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập https://www.life.church/

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 500000 lượt hoàn tất