Ngồi Lê Đôi Mách

Ngày 1 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Sẩy miệng chết người. Há miệng mắc quai. Mở miệng ác khẩu. Có nhiều thành ngữ miêu tả sự nguy hiểm của việc không làm chủ môi miệng và lời nói của bạn. Ngồi lê đôi mách cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một trong những chuyện dễ thanh minh đặc biệt khi chúng ta bị tổn thương. Có hai nguyên tắc căn bản của việc ngồi lê đôi mách: Những ai mách lẻo với bạn cũng sẽ mách lẻo với người khác về bạn. Và, nếu bạn không thể giúp giải quyết vấn đề thì bạn đừng nên tham gia nói. Chúa có thật sự quan tâm đến việc ngồi lê đôi mách không? Ngài có quan tâm đến những điều chúng ta nói không? Hãy đọc Lời Chúa để biết cách sử dụng môi miệng của bạn!