Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Năng lực: Lãnh đạo sinh viên

Năng lực: Lãnh đạo sinh viên

5 ngày

Đức Chúa Trời kêu gọi bạn cho những việc vĩ đại. Không chỉ khi bạn đã trưởng thành, nhưng ngay lúc này. Kế hoạch này sẽ khích lệ và cho thấy bạn như thế nào là bước tới và dẫn đầu ngay tại vị trí hiện tại trong cuộc đời của bạn. Chúa có thể và Ngài sẽ dùng bạn theo những cách tuyệt vời. Câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn lòng không?

Chân thành cám ơn mục vụ Switch của Life.Church đã cung cấp cho chúng tôi kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang www.life.church để biết thêm thông tin.
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi