ĐỨC CHÚA TRỜI+ MỤC TIÊU: Làm Sao Để Đặt Mục Tiêu Khi Là Cơ Đốc Nhân

ĐỨC CHÚA TRỜI+ MỤC TIÊU: Làm Sao Để Đặt Mục Tiêu Khi Là Cơ Đốc Nhân

5 Ngày

Cơ Đốc Nhân có nên đặt mục tiêu không? Làm sao bạn biết một mục tiêu là từ Đức Chúa Trời hay từ chính bạn? Và dù sao thì, những mục tiêu của Cơ Đốc Nhân giống như thế nào? Trong kế hoạch đọc 5 ngày này, bạn sẽ đào sâu trong Lời Chúa và tìm kiếm sự rõ ràng và chỉ dẫn trong việc thiết lập những mục tiêu đầy ân điển!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cultivate What Matters đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://www.cultivatewhatmatters.com/youversion

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 250000 lượt hoàn tất