การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 4 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ผู้เลี้ยงแกะได้อยู่ข้างนอกในคืนที่หนาวและมืดในเบธเลเฮม เขาอยู่ที่รอบกองไฟที่ส่องแสงเพียงเล็กน้อยและให้ไออุ่น คนเลี้ยงแกะนั้นไม่ได้มีการศึกษา และคนในสังคมของเขาก็มีความคิดที่สกปรกอยู่ในสมองและแกะก็ปล่อยน้ำลายให้ไหลระหว่างเท้าของเขา พวกเขาไม่ได้หวังถึงความก้าวหน้า ... ไม่ได้หวังที่จะมีที่ดินเป็นของตนเอง ... ไม่ได้หวังที่จะมีชีวิตที่เติบโต และโลกที่เปล่าประโยชน์ของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลง ... เพียงแค่ค่ำคืนของการร่ำร้องอย่างแกะและทำเรื่องตลกรอบๆกองไฟ โลกของเขาตั้งอยู่บนความแน่นิ่ง เสียงหอน การไม่เชื่อฟัง และการรบกวนโดยเหาของแกะ และคุณคิดว่าชีวิตของคุณนั้นดูแย่?!

และในคืนหนึ่งที่พวกเขาได้สั่นและพยายามจะตื่นอยู่ สวรรค์ก็ได้ลงมายังโลกเล็กๆมืดๆของเขา และบทเพลงของทูตสวรรค์ก็ได้เข้ามาในเขตสงครมของโลกนี้และประกาศถึงความชื่นชมยินดีต่อความมือมิดของเขา และความหนาวเย็นก็หายไป ดวงดาวก็ตกลงมาและสีแก่งพระสิริก็ปรากฏเหมือย่างที่สวรรค์ได้เปิดออก และทูตสวรรค์ก็ร้องเพลงถวายต่อพระสิริด้วยบทเพลงที่เราสามารถได้ยินถึงในวันนี้

"ดูเถิด เรานำข่าวดีและความชื่นชนยินดีที่จะมีในผู้คนทึกคนมา!"

พระเยซูเสด็จมายังโลกด้วยความชื่นชมยินดีและยังเป็นของประทานถึงคุณในวันนี้ และการทรงสถิตย์ของพระองค์ในชีวิตคุณจะทำให้ความมืดก็หายไปและให้กำเนิดความหวัง

คำแรกที่จะสามารถใช้อธิบายในการประสูติของพระเยซูคือ "ความชื่นชมยินดี!" ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำนี้น่าจะอธิบายในตัวคุณได้เช่นกัน ความชื่นชมยินดีนั้นเป็นเครื่องหมายของการกำเนิดในคริสเตียนและมันจะออกมาจากคุณในทุกๆความรู้สึกและทุกจิตวิญญาณคุณ คุณจะได้รับเครื่องหมายแห่งชีวิตกับความชื่นชมยินดีบนสวรรค์และตอนนี้คุณสามารถร้องบทเพลงร่วมกับทูตสวรรค์ได้!

ชีวิตของคุณคือการนำการทรงสถิตของพระเยซูไปสู่ผู้ที่ไร้ความหวังและคนที่ตกอยู่ในความมืด มารีย์ได้เป็นคนแรกที่ได้อุ้มพระเยซูและนั่นแหละเราก็ด้วย เราสามารถนำดีเอ็นเอของพระเจ้า ดีเอ็นเอของสวรรค์ซึ่งสะกดได้ว่า "ความชื่นชมยินดี" และความมืดที่มีอยู่นั้นจะจางหายไป!