การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 3 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
เมื่อคุณยอมรับพระเยซูเข้ามาในใจว่าเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วย และโลกใบใหม่ที่คุณยังไม่เคยมีประสบการณ์ของความชื่นชมยินดีจะถูกเปิดออก! พระเจ้ารู้ว่าชีวิตบนโลกนี้ไม่ได้ดำเนินไปด้วยความสมบูรณ์แบบแต่คุณจะได้พบความเสียใจ ความเศร้าโศก และความผิดหวังในระหว่างวันที่ดำเนินอยู่ เพื่อที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดนั้น พระองค์ทรงประทานผลแห่งความชื่นชมยินดีเพื่อยกชูเราจากสถานการณ์ของโลก! ความชื่นชมยินดีนั้นเป็นการรับรู้ถึงสวรรค์ที่จะนำมาสู่ผู้คนที่รู้ว่าพระเยซูทรงเป้นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ ความชื่นชมยินดีนั้นจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราถึงพระพรที่พระเจ้าทรงกระทำความชื่นชมยินดีนั้นเป็นรูปธรรม โดยการที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเมื่อคุณได้ตัดสินใจที่จะเลือกเดินกับพระเยซูและยอมรับถึงการครองครอบและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ คุณกำลังเลือกที่จะรับความชื่นชมยินดีเข้ามาในชีวิต ความชื่นชมยินดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ สุขภาพในความสัมพันธ์ หรือที่อยู่ แต่มันขึ้นอยู่กับการที่คุณได้เลือกพระองค์ในทุกความยากลำบากของชีวิต เมื่อคุณเลือกที่จะให้ชีวิตต่อพระเยซู เมื่อนั้นความชื่นชมยินดีก็จะเลือกคุณ!