คุณมีคำอธิษฐาน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“กุญแจ 6 ดอกของคำอธิษฐานที่สมบูรณ์และสมดุล (ส่วนที่ 1)”


1. รู้ว่าคุณกำลังพูดกับใคร “พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์...”   


เมื่อพระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ทูลต่อพระบิดาโดยตรง   แนวคิดนี้น่าจะทำให้บางคนประหลาดใจ   ตลอดพระคัมภีร์เดิมเราพบว่าหนทางเดียวที่คนธรรมดาจะสามารถทูลขอต่อพระเจ้าได้ก็โดยผ่านปุโรหิตเท่านั้น   ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเสด็จมาเปลี่ยนระบบนั้นทั้งหมด


เนื่องจากเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อปกคลุมความบาปของเราเอาไว้   บัดนี้ผู้เชื่อจึงสามารถสื่อสารกับพระบิดาได้โดยตรง เพราะเหตุนี้เราจึงอธิษฐานต่อพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์   “ในพระนามของพระเยซู” อย่างไรก็ตาม ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการอธิษฐาน   และการอธิษฐานต่อพระเยซูก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับการอธิษฐานต่อพระบิดา   ส่วนสำคัญที่สุดที่ต้องจดจำก็คือว่าบัดนี้ไม่มีอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับคุณอีกแล้ว   


2. ใคร่ครวญ ยกย่อง   และขอบพระคุณสำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อคุณ   “...ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่สักการะ...” 


การที่แยกส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของคุณไว้ให้กับการยกย่องและการสรรเสริญโดยเฉพาะจะทำให้คุณหันเหความสนใจของคุณไปจากตัวเอง   ในขณะที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะฟังความต้องการและความความปรารถนาของเรา   พระองค์ทรงต้องการให้เราแสดงออกถึงความกตัญญูสำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงทำและตระหนักว่า   “ทุกสิ่งไม่เกี่ยวกับเรา” ที่จริง สิ่งสารพัดเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งสิ้น   พระองค์คือพระเจ้าแห่งความบริบูรณ์และความรักและพระองค์สมควรได้รับคำสรรเสริญและเกียรติ   เมื่อคุณใคร่ครวญถึงพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคุณและสิทธิพิเศษอันเหลือเชื่อของการมีความสัมพันธ์กับพระองค์แล้ว   คุณจะพบว่าเป็นการง่ายในการแสดงออกถึงความกตัญญู การยกย่อง และการขอบพระคุณต่อพระองค์   คุณจะพบเช่นกันว่าคุณให้ความสนใจกับตนเองได้ยากขึ้น 


3.   อธิษฐานให้พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์และชีวิตของคุณสำเร็จสมบูรณ์   “...​​ขอ​ให้​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​องค์​มา​ตั้ง​อยู่ ขอ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ใน​สวรรค์​เป็น​อย่างไร​ก็​ให้​เป็น​ไป​อย่าง​นั้น​ใน​แผ่น​ดิน​โลก“ 


การอธิษฐานที่มีชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อเราเลิกให้ความสนใจกับปัญหาในอดีตและจดจ่ออยู่กับความเป็นไปได้อันดีเลิศในอนาคต   การจมปลักกับอดีตของคุณอยู่ตลอดเวลารังแต่จะจำกัดอนาคตของคุณเท่านั้นเอง จงรับเอามุมของพระเจ้าและอย่ายอมให้ปัญหาและความล้มเหลวในอดีตครอบงำความคิดของคุณและจำกัดการคิดของคุณ   จงทูลกับพระเจ้าถึงความปรารถนาที่จะบรรลุถึงศักยภาพอย่างสมบูรณ์ของคุณในพระคริสต์และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยคุณขยายนิมิตและความฝันของคุณ   พระองค์ทรงต้องการทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จอย่างครบถ้วนในชีวิตของคุณและในคริสตจักรของพระองค์เช่นกัน