คุณมีคำอธิษฐาน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“พระเจ้าทรงต้องการได้ยินเสียงคุณ” 


เหตุผลข้อหนึ่งที่หลายคนมองว่าการอธิษฐานคือทางเลือกสุดท้ายเมื่อเราพบปัญหาก็เพราะเรามีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า   บางครั้งเราคิดอย่างผิดๆ ว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากเราและมีความสนใจในชีวิตของเราเพียงเล็กน้อย   แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงสนใจในชีวิตของคุณอย่างมาก   พระองค์ทรงสร้างคุณเพื่อความปีติยินดีของพระองค์   และพระองค์ทรงต้องการทำงานในชีวิตของคุณและผ่านทางชีวิตของคุณ 


อธิบายอย่างง่ายๆ การอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้า   ให้คิดถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคุณ แน่นอนเพื่อนคนนั้นพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเมื่อยามที่คุณต้องการเขา   แต่คุณพูดคุยกับเขาตลอดเวลา ใช่ไหม คุณเล่าเรื่องชีวิตของคุณให้เขาฟัง ใช่ไหม   เอาล่ะ พระเจ้าทรงต้องการที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเช่นกัน คุณสามารถบอกพระองค์ได้ทุกเรื่องและทุกสิ่ง   คุณสามารถพูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณ   คุณสามารถคุยกับพระองค์อย่างตรงไปตรงมา   คุณสามารถบอกถึงความต้องการแห่งจิตใจของคุณกับพระองค์   สิ่งสำคัญก็คือพระองค์ทรงต้องการได้ยินเสียงของคุณ   พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างมากที่จะให้คุณติดต่อสื่อสารอย่างสนิทสนมและเป็นกันเองกับพระองค์   


“นี่​แน่ะ เรา​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่​ประตู ถ้า​ผู้ใด​ได้​ยิน​เสียง​ของ​เรา​และ​เปิด​ประตู เรา​จะ​เข้า​ไป​หา​ผู้​นั้น​และ​จะ​รับประทาน​อาหาร​ร่วมกับ​เขา และ​เขา​จะ​รับประทาน​อาหาร​ร่วมกับ​เรา​” (วิวรณ์ 3:20)


พระเยซูทรงเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราด้วยความปรารถนาที่จะใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับเราเป็นการส่วนตัว   การเปิดประตูใจเชิญพระเยซูเข้าไปมีสามัคคีธรรมกับเราคือจุดเริ่มต้นของชีวิตการอธิษฐานที่คุ้มค่า   ได้ผล และประสบความสำเร็จซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า


พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยที่แท้จริงในชีวิตและพระองค์ทรงต้องการสำแดงให้เราเห็นถึงความสัตย์ซื่อและความรักของพระองค์   ไม่มีปัญหาใดที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ พระองค์เพียงต้องการได้ยินเสียงของคุณ 


“ประชาชน​เอ๋ย จง​วางใจ​ใน​พระ​องค์​ตลอดเวลา จง​ระบาย​ความ​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​ต่อ​พระ​องค์ ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​ของ​เรา” (สดุดี 62:8)