ไม่หวาดกลัว: คริสเตียนตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ได้อย่างไร

ไม่หวาดกลัว: คริสเตียนตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ได้อย่างไร

5 วัน

เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในโลกของเรา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะสงสัยความเชื่อของเรา และมันยากที่จะแทนที่ความหวาดกลัวที่เราเผชิญด้วยสันติสุขที่เราได้รับพระสัญญาไว้ในฐานะผู้ติดตามพระเยซู ในแผนการอ่านพระคัมภีร์ 5 วันนี้ ประกอบไปด้วยซีรีย์ของศิษยาภิบาลเครก โกรสเชล ไม่หวาดหลัว เราจะค้นพบสามสิ่งที่เราสามารถทำได้ในฐานะคริสเตียนเมื่อเผชิญกับวิกฤต

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Life.Church สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.life.church/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว