เหล็กลับเหล็ก: การเป็นพี่เลี้ยงแบบชีวิตต่อชีวิต (Life-to-Life®) ในพันธสัญญาเดิม

เหล็กลับเหล็ก: การเป็นพี่เลี้ยงแบบชีวิตต่อชีวิต (Life-to-Life®) ในพันธสัญญาเดิม

5 วัน

คุณรอคอยไหมที่จะ “สร้างสาวกผู้ออกไปสร้างสาวก” เพื่อทำตามคำสั่งของพระเยซูตามพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:18-20)? ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะพบแบบอย่างเพื่อกระบวนการนี้ คุณจะทำตามแบบอย่างของใครได้บ้าง? การสร้างสาวกมีลักษณะอย่างไรในชีวิตประจำวัน? ให้เรามาดูที่พันธสัญญาเดิมเพื่อเห็นถึงวิธีการที่ชายและหญิงห้าคนลงทุนในแบบชีวิตต่อชีวิต (Life-to-Life®) ของคนอื่นๆ

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณองค์การนาวิเกเตอร์ที่จัดเตรียมแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.navigators.org/youversion

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 2500 คนที่อ่านจบแล้ว