คนเลี้ยงแกะที่ดี

คนเลี้ยงแกะที่ดี

3 วัน

พระผู้ช่วยให้รอดของคุณเป็นคนเลี้ยงแกะที่ใจดี มีเมตตา และมีความรัก ที่จะนําทางและปกป้องท่านเสมอ

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่ให้แผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่