เผชิญกับความยากลำบาก

เผชิญกับความยากลำบาก

4 วัน

การเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในแผนการอ่านสั้นๆ สี่วันนี้ เราจะได้รับการหนุนใจว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพัง พระเจ้ามีวัตถุประสงค์สำหรับความเจ็บปวดของเรา และพระองค์จะใช้มันเพื่อพระประสงค์อันยิ่งใหญ่กว่าของพระองค์

ผู้เผยแพร่

ต้นฉบับแผนการอ่านนี้ เขียนขึ้นและเผยแพร่โดย YouVersion

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว