คุณมีคำอธิษฐาน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“เรามีคำอธิษฐาน” 


ในสังคมปัจจุบัน   หลายคนมองว่าการอธิษฐานคือวิธีการที่ไร้ผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชีวิต   ที่จริงบางคนอาจไม่เคยอธิษฐานด้วยซ้ำไป   คนอื่นอาจเพียงแค่เลือกวิธีการอธิษฐานหลังจากที่เขาลองวิธีการอย่างอื่นมาแล้ว


แต่พระเจ้าไม่เคยตั้งพระทัยให้การอธิษฐานเป็นทางเลือกสุดท้ายในการเอาชนะปัญหาความยุ่งยากหลังจากที่เราใช้ทางเลือกและแหล่งอื่นจนหมดสิ้นแล้ว   ความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงต้องการให้การอธิษฐานเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียนทุกคน   ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่เราจะเข้าหาเมื่อมีความต้องการ ไม่ใช่พื้นที่สุดท้าย   พระองค์ทรงต้องการได้ยินจากเราตลอดทั้งวัน ทุกวัน   ทั้งในยามที่เรามีความต้องการและความปรารถนาและในยามที่เรามีอย่างบริบูรณ์และอิ่มเอม   นอกจากนั้น   พระเจ้าทรงต้องการสำแดงความรักของพระองค์ให้เราเห็นในหลายแนวทางด้วยการติดต่อสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอธิษฐาน   


การอธิษฐานคือกุญแจสำคัญที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในชีวิตและสภาพแวดล้อมของเราและเป็นรากฐานสำคัญต่อการเจริญเติบโตในการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้า


“เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​” (ยากอบ 5:16)