พูดคำที่นำสู่ชีวิต

พูดคำที่นำสู่ชีวิต

6 วัน

ถ้อยคำ ถ้อยคำ ถ้อยคำ ถ้อยคำที่ทรงพลัง! ถ้อยคำที่เสริมสร้าง หรือถ้อยคำที่ทำลาย ถ้อยคำที่ให้ชีวิต หรือถ้อยคำที่นำมาซึ่งความตาย ทางเลือกเป็นของเรา ให้เรามาประเมินดูพลังอันสำคัญที่มีอยู่ในคำพูดของเรากัน

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ โรแซนน์ พาร์คส สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://www.roxanneparks.com/home.html

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว