คุณมีคำอธิษฐาน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“การอธิษฐานส่วนตัว” 


การอธิษฐานร่วมกันกับเพื่อน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งการอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารถือเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมที่จะสื่อสารกับพระเจ้าในที่สาธารณะ   แต่นอกเหนือจากการเข้าร่วมในการอธิษฐานกับกลุ่มแล้วพระเจ้าทรงต้องการให้เราอธิษฐานเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นกัน   ระหว่างคุณกับพระเจ้า พระเยซูตรัสถึงความเป็นส่วนตัวในการอธิษฐานของเราไว้ดังนี้


“ฝ่าย​ท่าน​เมื่อ​อธิษฐาน​จง​เข้า​ใน​ห้อง​ชั้น​ใน และ​เมื่อ​ปิด​ประตู​แล้ว จง​อธิษฐาน​ต่อ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​ที่​ลี้​ลับ และ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​เห็น​ใน​ที่​ลี้​ลับ​จะ​ทรง​โปรด​ประทาน​บำเหน็จ​แก่​ท่าน” (มัทธิว 6:6)


คำสั่งของพระเยซูที่ให้เราอธิษฐานในห้องชั้นในชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทรงสนพระทัยในชีวิตของเราอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว   พระองค์ทรงปรารถนาจะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทางการสื่อสารแบบตัวต่อตัว   พระเจ้าทรงมองเห็นการอุทิศตนของคุณที่จะมีสามัคคีธรรมเป็นส่วนตัวกับพระองค์และทรงสัญญาว่าจะตอบแทนและอวยพรคุณ   


พระเจ้าทรงต้องการให้เราจริงใจและเปิดใจในการสื่อสารของเรากับพระองค์เช่นกันเหมือนกับการที่เราจริงใจและเปิดใจกับคนที่เรารัก   แม้การฝึกท่องจำคำอธิษฐานแบบคำต่อคำจะเป็นสิ่งที่ดี   แต่ความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงปรารถนาการแสดงออกถึงตัวตนของเรากับพระองค์อย่างแท้จริงแทนที่จะเป็นเพียงชุดถ้อยคำที่เราท่องจำเอาไว้   พระเยซูตรัสถึงความจริงใจในการอธิษฐานของเราไว้ดังนี้


“แต่​เมื่อ​ท่าน​อธิษฐาน​อย่า​พูด​พล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือน​คน​ต่างชาติ​กระทำ​เพราะ​เขา​คิด​ว่า​พูด​มาก​หลาย​คำ ​พระ​จึง​จะ​ทรง​โปรด​ฟัง​อย่า​ทำ​เหมือน​เขา​เลย เพราะ​ว่า​สิ่ง​ไร​ซึ่ง​ท่าน​ต้อง​การ ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทรง​ทราบ​ก่อนที่​ท่าน​ทูล​ขอ​แล้ว​” (มัทธิว 6:7-8) 


แม้พระเจ้าทรงทราบแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาก่อนที่เราทูลขอ   แต่พระองค์ก็ยังทรงต้องการให้เราพูดถึงความต้อง การและความปรารถนาเหล่านั้นกับพระองค์ด้วยความจริงใจและความคาดหวังว่าพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรา   พระองค์ทรงต้องการตอบคำอธิษฐานของเราแต่ละคนด้วยความรักและความสัตย์ซื่อ


องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการอธิษฐานส่วนตัวก็คือความอดทนนานและความเสมอต้นเสมอปลาย   พระเจ้าไม่เคยเมื่อยล้าที่จะฟังคำร้องขอของเราแม้จะเป็นคำร้องขอเดิมที่เราเคยทูลขอกับพระองค์มาก่อนก็ตาม   พระเยซูตรัสถึงความพากเพียรในการอธิษฐานไว้ดังนี้


“จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​พวก​ท่าน เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ และ​ทุก​คน​ที่​แสวง​หา​ก็​พบ ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา” (มัทธิว 7:7-8) 


การจัดเวลาเอาไว้ในแต่ละวันเพื่อการสื่อสารกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา   พยายามเลือกช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิในแต่ละวันและอย่ากังวลว่าพระเจ้าคอยจับเวลาเพื่อดูว่าคุณใช้เวลากับพระองค์นานแค่ไหน   พระองค์ไม่ทำเช่นนั้น พระองค์เพียงแค่ต้องการคุณ ความเป็นส่วนตัว ความจริงใจ   และความอดทนนานคือลักษณะสำคัญสามประการของการอธิษฐานกับพระเจ้าแบบตัวต่อตัวของคุณและสิ่งนี้จะช่วยคุณในการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระองค์   คุณจะมีความสุขกับช่วงเวลาที่มีค่านี้และคุณจะเริ่มพึ่งพิงพระองค์ในแบบที่คุณไม่เคยทำมาก่อน