Vrucht van de Geest

Devotional

Zelfbeheersing


Zelfbeheersing is een krachtige bescherming tegen allerlei zonden die Paulus “werken van het vlees” noemt: “overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke” (zie Galaten 5:19-21, HSV). Met andere woorden: zelfbeheersing omvat alle gebieden van ons leven. Het betekent dat we onszelf onder controle hebben en kunnen vechten tegen verkeerde verlangens en verleidingen.  Het betekent elke gedachte gevangennemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (zie 2 Korinthe 10:5).


Als we geen zelfbeheersing hebben, zijn we kwetsbaar als een stad zonder muur. Dat begint bij kleine dagelijkse dingen zoals teveel chocolade eten of te hard rijden. Het kan ook grote gevolgen hebben, zoals we zagen in Paulus’ lijst met “werken van het vlees”. Omdat niemand van ons zichzelf volledig kan beheersen, hebben we ook hier Gods Geest nodig. “Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen” (Galaten 5:16, HSV).


Op welk gebied van je leven heb jij meer zelfbeheersing nodig? Bid je daar om?