7 điều Kinh thánh nói về cách nuôi dạy con cái

7 Ngày

Nuôi dạy trẻ là khó khăn, ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất. Trong bảy ngày tĩnh nguyện này, các bậc cha mẹ trong thế giới thực - cũng là nhân viên của YouVersion - chia sẻ cách họ áp dụng các nguyên tắc từ Lời Chúa vào khía cạnh quan trọng này của cuộc sống họ. Sự tĩnh nguyện mỗi ngày bao gồm một hình ảnh Câu Kinh Thánh bạn có thể sử dụng để giúp bạn chia sẻ hành trình của riêng bạn.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn YouVersion đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.bible.com/reading-plans

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất