Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Hi vọng

Hi vọng

HY VỌNG - Chúng ta hãy xem một số câu Kinh Thánh về hy vọng. Đức Chúa Trời muốn bạn được bình an, không sợ hãi, tràn đầy niềm tin và tình yêu thương, phải không? Ngài không muốn bạn lo lắng hay đầy giận dữ. Những câu Kinh Thánh về Hy vọng dạy bạn làm thế nào để trở thành một người dễ tha thứ hơn. Sự khôn ngoan đến từ sư suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời.

Chân thành cảm ơn MemLok, Hệ thống bộ nhớ Kinh Thánh, đã cung cấp cấu trúc cho kế hoạch này. Để biết thêm thông tin về MemLok, hãy truy cập: http://www.MemLok.com
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;