Hi vọng

Hi vọng

3 Ngày

HY VỌNG - Chúng ta hãy xem một số câu Kinh Thánh về hy vọng. Đức Chúa Trời muốn bạn được bình an, không sợ hãi, tràn đầy niềm tin và tình yêu thương, phải không? Ngài không muốn bạn lo lắng hay đầy giận dữ. Những câu Kinh Thánh về Hy vọng dạy bạn làm thế nào để trở thành một người dễ tha thứ hơn. Sự khôn ngoan đến từ sư suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn MemLok, Hệ thống bộ nhớ Kinh Thánh, đã cung cấp cấu trúc cho kế hoạch này. Để biết thêm thông tin về MemLok, hãy truy cập: http://www.MemLok.com

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất