Sự Bảo Đảm

Ngày 4 trong 4 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Đức Chúa Trời muốn bạn BIẾT bạn được cứu và sẽ lên thiên đàng! Sự bảo đảm của bạn phát triển qua việc gặp Đức Chúa Trời và suy gẫm về Lời của Ngài. Những câu sau đây, khi được ghi nhớ, có thể giúp bạn yên tâm trong Đức Chúa Trời trong tất cả các ngày của bạn. Hãy để cuộc sống của bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! 


Sự đảm bảo sẽ đến từ sự biết Đức Chúa Trời một cách thân mật. Một cách để làm điều đó là ghi nhớ và suy ngẫm Lời của Ngài. Những câu này là một số trong số 500+ từ 48+ chủ đề trong hệ thống bộ nhớ Kinh thánh MemLok. MemLok rất đơn giản, dễ dàng và thú vị. Một manh mối trực quan giúp bạn bắt đầu. Có sẵn trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Windows. MemLok