Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Lời Cầu nguyện Mạo hiểm

Lời Cầu nguyện Mạo hiểm

Bạn có mệt mỏi với việc tránh rủi ro cho đức tin của bạn? Bạn đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi, xây dựng niềm tin và giải phóng tiềm năng của mình chưa? Kế hoạch Kinh Thánh 7 ngày theo cuốn sách của Mục sư Craig Groeschel từ Life.Church, thách thức bạn cầu nguyện một cách nguy hiểm — bởi vì theo Chúa Giê-xu không bao giờ có nghĩa là được an toàn.

Chúng tôi xin cảm ơn Mục Sư Craig Groeschel và Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập https://www.craiggroeschel.com/
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;