7 Điều Kinh Thánh Nói Về Sự Lo Lắng

7 Ngày

Mỗi ngày đều tiềm tàng những thách thức phức tạp mới mà cuộc sống chúng ta phải đón nhận. Nhưng, cũng có thể mỗi một ngày mới lại sẽ ban cho ta những cơ hội thú vị mới. Trong 7 ngày tĩnh nguyện, nhân viên của YouVersion giúp bạn áp dụng các lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời với những gì bạn đang phải đối mặt hôm nay. Mỗi bài học bao gồm một bức ảnh câu Kinh Thánh để giúp bạn chia sẻ lời mà Đức Chúa Trời đang phán với bạn.

Nhà phát hành

Kế hoạch này được viết và cung cấp bởi nhóm YouVersion. Truy cập youversion.com để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất