Sáu Bước Để Lãnh Đạo Tốt Nhất Của Bạn

Sáu Bước Để Lãnh Đạo Tốt Nhất Của Bạn

7 Ngày

Sẵn sàng để trở nên như một nhà lãnh đạo? Craig Groeschel giải mã sáu bước trong Kinh Thánh mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện để trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Khám phá một kỷ luật để bắt đầu, can đảm để dừng lại, một người để trao quyền, một hệ thống để tạo ra, một mối quan hệ để bắt đầu và rủi ro bạn cần phải chịu.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Mục sư Craig Groeschel và Life.Church đã biên soạn kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang https://www.craiggroeschel.com/ để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất