Sự Hối Hả Thánh: Giữ Một Cuộc Đời Siêng Năng Và Nghỉ Ngơi

10 ngày

Cân bằng. Đó là điều chúng ta mong mỏi trong cuộc sống khi nghe tiếng nạt "làm việc chăm chỉ hơn đi!" ở tai này, và tiếng thầm thì "nghỉ thêm đi" ở tai khác. Nếu kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta không phải theo những cách kể trên thì sao? Hãy bước vào sự hối hả nên thánh - một lối sống làm việc siêng năng và nghỉ ngơi theo cách tôn vinh Chúa.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Crystal Stine và Nhà xuất bản Harvest House đã cung cấp bài học này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: https://www.harvesthousepublishers.com/books/holy-hustle-9780736972963

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất