An Nghỉ Cho Tâm Hồn: 7 Ngày Đến Sự Đổi Mới

7 Ngày

Với rất nhiều những trọng trách và sự xao lãng ganh đua để lấy sự chú ý của chúng ta, rất nhiều người trong chúng ta đã xây dựng nên những vòng tuần hoàn nghỉ ngơi không lành mạnh. Hậu quả là chúng ta làm bản thân kiệt sức, gắng sức và căng thẳng ngược lại với ý định của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Trong bài học này, chúng ta được kêu gọi đến việc tự kiểm tra bản thân có chủ ý, giúp chúng ta tiến về trước một cuộc đời có mục đích và bền vững với Chúa Giê-xu.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Curtis Zackery đã cung cấp bài học này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://soulrestbook.com

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất