Kinh Thánh English

Các ngôn ngữ phổ biến nhất

American Standard VersionAmplified Bible, Classic EditionCatholic Public Domain VersionChristian Standard BibleCommon English BibleComplete Jewish BibleContemporary English VersionContemporary English Version (Anglicised) 2012Contemporary English Version Interconfessional EditionDarby's Translation 1890Douay-Rheims Challoner Revision 1752EasyEnglish Bible 2018English Standard VersionFree Bible Version New Testament with PsalmsGOD'S WORD TranslationGeneva BibleGood News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Good News TranslationGood News Translation (US Version)Holman Christian Standard BibleHoly Bible: Easy-to-Read VersionInternational Children’s BibleJubilee BibleKing James VersionKing James Version with Apocrypha, American EditionKing James Version, American EditionLexham English BibleMetrical Psalms 1650Modern English VersionNew American Bible, revised editionNew American Standard BibleNew Century VersionNew English TranslationNew International Reader’s VersionNew International VersionNew International Version (Anglicised)New King James VersionNew Living TranslationNew Messianic Version BibleNew Revised Standard VersionNew Revised Standard Version Catholic InterconfessionalOrthodox Jewish BibleRevised Standard VersionRevised Standard VersionRevised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895St Paul from the Trenches 1916The Amplified BibleThe Books of the Bible NTThe MessageThe Passion TranslationThe Scriptures 2009Tree of Life VersionWorld English BibleWorld English Bible British EditionWorld Messianic BibleWorld Messianic Bible British EditionWycliffe's Bible with Modern SpellingYoung's Literal Translation 3rd Revision 1898

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!