Douay-Rheims Challoner Revision 1752 (DRC1752)

English

Đọc bản này: Douay-Rheims Challoner Revision 1752Kinh Thánh âm thanh: Douay-Rheims Challoner Revision 1752

Douay-Rheims Translation 1609

The Douay-Rheims Bible is a Roman Catholic translation of the Bible. It was translated from the Latin Vulgate into English, with reference to the Hebrew and Greek and other English translations. It was started by English Catholic exiles at the English College at the University of Douai (spelt by the English as Douay) in northern France. The translation team was led by Gregory Martin, an Oxford scholar, under the sponsorship of William (later Cardinal) Allen. The New Testament was published in 1582 at Rheims in northern France, and was thus known as the Douay-Rheims. The whole of the Old Testament was translated and published by the University of Douai in 1609. The Douay-Rheims Old Testament has 46 books including the 7 deuterocanonical books of the Catholic tradition (Tobias, Judith, Wisdom, Ecclesiasticus, Baruch, 1 and 2 Machabees). It also includes the longer Septuagint versions of Esther and Daniel. The naming and ordering of the books, and the numbering of the psalms follows that of the Vulgate.

Challoner Revision 1752

Starting in 1749, the whole Bible was revised by Richard Challoner (1691-1781), an English Catholic bishop, and the revision was published in 1752. He revised the text according to the Clementine edition of the Vulgate (published by Pope Clement VIII in 1592) and the original Greek and Hebrew manuscripts. He also updated the spelling, vocabulary, and sentence structure to make it more readable.

The Challoner revision of the Douay-Rheims Bible is still used by some English speaking Catholics today. In 1955 the Douay-Rheims Challoner Bible received the Imprimatur of the English Catholic Church from the Archbishop of Westminster.

Digital Edition

The 1752 Challoner revision of the Douay-Rheims Bible was digitised by the British and Foreign Bible Society at the request of friends within the Catholic community. The Douay-Rheims Bible is important because the Douay-Rheims was the standard English language Bible translation used by Catholics before the Jerusalem Bible was produced, but it is also of interest since the 1582 New Testament was one of the English translations consulted by the committee who worked on the King James Authorised Version of the Bible and refered to in the preface Translators to the Reader.

This version of the 1752 Douay-Rheims Challoner Version is maintained by the British and Foreign Bible Society. 

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!