Jubilee Bible (jub)

English

Đọc bản này: Jubilee Bible

The Jubilee Bible

(from the Scriptures of the Reformation)

edited by Russell M. Stendal

Copyright © 2000, 2001, 2010

May be quoted in other works. May be used freely in all non-profit, non-commercial Bible distribution endeavors provided the content is not altered. For all commercial reproduction, express written permission from the publisher is required.

First edition published 2000

LIFE SENTENCE Publishing books are available at discounted prices for ministries and other outreach. Find out more by contacting us below.

LIFE SENTENCE Publishing, ANEKO Press, and logos are trademarks of

LIFE SENTENCE Publishing, LLC P.O. BOX 652 Abbotsford, WI 54405

Like us on Facebook

ISBN: 978-1-62245-046-6

To order more Stendal books, visit:

Visit www.lifesentencepublishing.com

Call 715-223-3013

Nhà phát hành

LIFE SENTENCE Publishing, LLC

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Jubilee Bible

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!