ความตาย

ความตาย

7 วัน

ความตาย เป็นบางสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไปจนชั่วชีวิต มีคำถามมากมายที่ผุดขึ้นมา และเขย่าเราไปถึงรากถึงโคน แผนการอ่านแบบ 7 วันนี้ จะช่วยให้คุณได้มองเห็นโดยย่อๆ ในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงเกี่ยวกับการค้นหาความเข้มแข็ง และปลอบโยน ยามเมื่อเราต้องเผชิญกับความมรณา

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย Life.Church

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว