แสวงหาพระทัยพระเจ้าทุกวัน - สติปัญญา

แสวงหาพระทัยพระเจ้าทุกวัน - สติปัญญา

5 วัน

แสวงหาพระทัยพระเจ้าทุกวัน คือแผนการอ่าน 5 วัน เพื่อหนุนใจ ท้าทาย และช่วยเหลือพวกเราตลอดเส้นทางการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ดังเช่นที่ บอยด์ เบลีย์ ได้กล่าวไว้ว่า "จงแสวงหาพระองค์แม้ในเวลาที่คุณไม่ได้รู้สึกอยากจะทำ หรือในเวลาที่คุณกำลังยุ่งมาก แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนความสัตย์ซื่อของคุณ" พระคัมภีร์ก็กล่าวว่า "บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข พวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ" สดุดี 119:2

เราขอขอบคุณ Boyd Bailey ในความร่วมมือกับ Wisdom Hunters สำหรับการจัดเตรียมแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://www.wisdomhunters.com/
เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา