ฟังเสียงพระเจ้า

ฟังเสียงพระเจ้า

7 วัน

Amy Groeschel ได้เขียนแผนการอ่านพระคัมภีร์เจ็ดวันนี้ด้วยความหวังว่าแผนการอ่านนี้จะส่งจากหัวใจพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก ตรงสู่ใจของคุณ คำอธิษฐานของเธอคือแผนการอ่านนี้จะช่วยนำคุณให้พ้นจากเสียงโกลาหลต่าง ๆ และเร้าให้คุณจดจ่อกับเสียงของพระเจ้า

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Life.Church สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.life.church

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว