สุภาษิต

สุภาษิต

31 วัน

แผนการอ่านนี้จะทำให้คุณได้อ่านพระธรรมสุภาษิตวันละบท พระธรรมสุภาษิตนั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และจะนำคุณไปยังทางแห่งความชอบธรรม

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ: www.youversion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว