การทดลอง

การทดลอง

7 วัน

การทดลองนั้นมาได้หลายรูปแบบ และมันง่ายที่จะเราจะหาข้อแก้ตัวและอ้างความยุติธรรมให้ตัวเอง ใน 7 วันนี้แผนการอ่านนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถเอาชนะการทดลอง ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ใช้เวลาอย่างสงบในการใคร่ครวญ ให้พระเจ้าตรัสกับคุณ และให้คุณรับการเติมเต็มจากพระเจ้าที่จะก้าวข้ามผ่านการทดลอง

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย Life.Church

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว