YouVersion

แอพพระคัมภีร์ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณาและไม่มีการซื้อในแอป รับแอป

สิ่งยั่วยวนใจ

สิ่งยั่วยวนใจ

การทดลองนั้นมาได้หลายรูปแบบ และมันง่ายที่จะเราจะหาข้อแก้ตัวและอ้างความยุติธรรมให้ตัวเอง ใน 7 วันนี้แผนการอ่านนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถเอาชนะการทดลอง ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ใช้เวลาอย่างสงบในการใคร่ครวญ ให้พระเจ้าตรัสกับคุณ และให้คุณรับการเติมเต็มจากพระเจ้าที่จะก้าวข้ามผ่านการทดลอง

เราขอขอบคุณ Life.Church สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.life.church
About The Publisher