หาทางกลับมาหาพระเจ้า

หาทางกลับมาหาพระเจ้า

5 วัน

ชีวิตนี้ คุณยังต้องการสิ่งใดอีกหรือ? การต้องการมากขึ้น คือ ความปรารถนาที่แท้จริงที่จะกลับไปหาพระเจ้า ที่ซึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นอยู่ตอนนี้ เราทุกคนต่างได้ประสบกับหมายสำคัญ หรือ การทรงเร้าจิตใจ ซึ่งเป็นที่เราหาหนทางที่จะกลับไปหาพระเจ้า เราได้ผ่านการทรงเร้าจิตใจต่างๆและปิดหนทางระหว่างที่ที่คุณอยู่ ณ ตอนนี้ และ ณ ที่ที่คุณอยากจะอยู่ เราต้องการแสวงหาพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงปราถนาที่จะให้เราพบกับพระองค์ด้วย

ผู้เผยแพร่

เราอยากจะขอบคุณเดฟ เฟอร์กูสัน จอน เฟอร์กูสัน และกลุ่มสำนักพิมพ์ WaterBrook Multnomah สำหรับการจัดเตรียมแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://waterbrookmultnomah.com/catalog.php?work=235828

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว