แรงกดดันจากคนรอบข้าง

แรงกดดันจากคนรอบข้าง

7 วัน

แรงกดดันจากคนรอบข้างอาจเป็นสิ่งดี แต่มันอาจเป็นความเป็นจริงที่เลวร้าย พระเจ้าได้เรียกเราให้มีชีวิตที่อุทิศเพื่อพระองค์ - ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจมาตรฐานของพระองค์จึงสำคัญยิ่ง ในแผนการอ่านในระยะเวลา 7 วันนี้ คุณจะได้รับกำลัง เพื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดัน และสามารถตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดในชีวิตได้

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว