ผู้ถูกเลือก : เตือนตัวเองถึงพระกิตติคุณทุกวัน

ผู้ถูกเลือก : เตือนตัวเองถึงพระกิตติคุณทุกวัน

7 วัน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาและเตือนตัวเองถึงพระกิตติคุณทุกๆวัน? บทเฝ้าเดี่ยว 7 วันนี้จะหาวิธีช่วยคุณในเรื่องนั้น พระกิตติคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารอด ยังคงประคับประคองพวกเราตลอดชีวิต ผู้เขียนและผู้สอนศาสนา Matt Brown ได้จัดทำแผนการอ่านบทเฝ้าเดี่ยว 30 วัน ของ Matt Brown และ Ryan Skoog

ผู้เผยแพร่

พวกเราอยากจะขอบคุณ Think Ethernity สำหรับการจัดทำแผนการอ่านนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://www.thinke.org

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว