YouVersion

แอพพระคัมภีร์ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณาและไม่มีการซื้อในแอป รับแอป

คำขอเป็นเพื่อน

คำขอเป็นเพื่อน

แผนการอ่านนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขาขึ้นและขาลงของมิตรภาพการเป็นเพื่อน รวมถึงความจริงที่ว่า คุณคือเพื่อนคนหนึ่งของพระเยซู

ขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่จัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2
About The Publisher