Reis Na Die Krip

Oordenking

Onthou Wie Hy WasGod hou baie van herdenkings. Regdeur die Bybelse geskiedenis sien ons dat Hy betekenisvolle gebeurtenisse met 'n monument bevestig — of 'n jaarlikse fees uitvaardig om 'n spesifieke tyd, toe Hy sy ongelooflike, reddende krag en liefde aan sy mense getoon het, te herdenk.Hoekom is dit belangrik om sulke vieringe te onderhou?God wil hê dat ons sal onthou wie Hy is en 'n dieper insig kry van wat Hy vir ons gedoen het. Hy weet dat ons 'n gebeurtenis met ons liggaam en siel moet ervaar om dit ten volle te verstaan.Tydens Kersfees het gelowiges die geleentheid om 'n wonderlike gebeurtenis te herdenk en te vier: toe God mens geword en aarde toe gekom het om vir ons die weg terug na Hom te wys.Aktiwiteit: Skryf 'n bemoedigende brief aan iemand in die gewapende magte wat Kersfees weg van die huis af gaan wees.