Oswald Chambers: Vreugde - Krag In Die Here

Bybeldagboek
Dit is altyd maklik om mense af te skeep wat die doel van hul lewens met groot bewustheid van die Here Jesus aanvaar. Baie van ons boots ander mense na; ons doen Christelike werk omdat iemand ons gevra het om dit te doen. Ons moet ons bediening nie van ander mense ontvang nie, maar slegs van Jesus Christus self. Ons bediening is om oor die evangelie van God se genade te getuig. Wanneer jy doen waarvoor jy geskep is, sal jy baie vreugde ervaar. Ons moet voortdurend in gedagte hou wat die Nuwe Testament ons vra om oor onsself te aanvaar. Ons eerste roeping is nie om mense te help nie, maar om aan God gehoorsaam te wees, en wanneer ons daardie roeping gehoorsaam, kan ons verhoudings met die veragte en verwaarloosde aanknoop.God is altyd baie naby ons en so geweldig sterk dat ek al hoe meer blydskap ervaar as gevolg van my vertroue in Hom en al hoe minder bekommerd is oor hoe ek voel.Oordenkingsvrae: Boots ek ander mense na sodat ek nie my eie bediening hoef te ontdek nie? Watter getuienis het God slegs aan my gegee? Watter boodskap van vreugde het God vir my gegee om te verkondig?Aanhalings uit: "The Psychology of Redemption and Run Today’s Race", © Discovery House Uitgewers