Oswald Chambers: Vreugde - Krag In Die Here

Bybeldagboek
Gestel die Here het Sy lewe gemeet volgens die mate waartoe Hy vir ander tot seën was of nie. Hy was dan 'n "steen des aanstoots" vir duisende, selfs vir Sy eie bure, vir Sy eie nasie, want deur Hom het hulle die Heilige Gees gelaster, en in Sy eie land [het hy] "vanweë hulle ongeloof... daar nie baie wonderwerke [gedoen] nie" (Matteus 13:58).As ons Here Sy lewe aan Sy werklike resultate gemeet het, sou Hy ongelukkig gewees het. Ons is nie hier om siele te wen en om goed te doen aan ander nie; dit is die vanselfsprekende uitvloeisel van ons redding, maar dit is nie ons doel nie, en dit is waar so baie van ons ophou om volgelinge te wees. Ons sal God volg solank Hy ons tot seën vir ander maak, maar wanneer Hy dit nie doen nie, sal ons Hom nie volg nie. Die vreugde van enigiets, van 'n grasspriet tot iets groter, is om jou geskape doel te bereik—dat ons tot Sy eer en glorie moet leef.Oordenkingsvrae: Waaraan meet ek my lewe? Gebruik ek God se maatstaf van getrouheid en godsvrug of die wêreldse waardes van gewildheid, produktiwiteit en doeltreffendheid?Aanhaling uit: "The Love of God", © Discovery House Uitgewers