Oswald Chambers: Vreugde - Krag In Die Here

Bybeldagboek
Die geluk by die ongeluk! Dit is hoe Paulus na sy gevangenskap kyk. Hy wil nie hê dat hulle namens hom bedruk moet wees nie, of dink dat God se doel nie bereik is nie; hy sê dat dit nie verhinder is nie; wel bevorder is. Juis die dinge wat so rampspoedig gelyk het, blyk die gunstigste te wees, sodat sy hart onder hierdie omstandighede van vreugde opspring, en 'n klank van blydskap verrys.'n Gees van gehoorsaamheid gee meer vreugde aan God as enigiets anders op aarde. Wanneer die liefde van God in my hart uitgestort word (Romeine 5: 5), neem die karakter van God my in besit, en deur my gehoorsaamheid weet ek dat ek Hom liefhet. Die beste maatstaf van 'n geestelike lewe is nie in die omvang van verrukking nie, maar in gehoorsaamheid.Oordenkingsvrae: Watter rampe het in geleenthede verander? Watter vreugde sou ek misgeloop het as ek nie deur teëspoed met God gewandel het nie?Aanhalings uit: "Conformed to His Image" en "Not Knowing Where", © Discovery House Uitgewers