Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Mùa Vọng: Hành Trình Đến Giáng Sinh

Mùa Vọng: Hành Trình Đến Giáng Sinh

25 ngày

Giáng sinh thực sự là một câu chuyện tuyệt vời nhất được kể: một trong những sự thành tín, quyền năng, cứu chuộc và tình yêu bất tận của Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu hành trình trong 25 ngày tới để khám phá kế hoạch phức hợp của Đức Chúa Trời để cứu thế gian khỏi tội lỗi và sự hoàn thành lời hứa một cách trọn vẹn qua sự giáng sinh của Con Ngài.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Hội Thánh Highlands đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: https://www.churchofthehighlands.com/
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi