Tha thứ

Ngày 1 trong 4 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Sự Tha Thứ Chúng ta hãy xem một số câu Kinh Thánh. Đức Chúa Trời muốn bạn được bình an, không sợ hãi, tràn đầy niềm tin, hy vọng và yêu thương, phải không? Ngài sẽ không muốn bạn lo lắng hay đầy giận dữ. Những câu Kinh Thánh về Tha Thứ dạy bạn làm thế nào để trở thành một người dễ tha thứ hơn.Con người nói: Tôi biết tôi đã làm anh ấy buồn, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ quên điều đó. Nhưng ...Đức Chúa Trời phán không như vậy đâu. Mọi người cầm giữ những thứ làm tổn thương họ. Châm ngôn 18:19Con người nói Ngài không hiểu tất cả những điều xấu mà tôi đã làm! Tôi đã vượt quá sự tha thứ.Đức Chúa Trời phán Ta là Đức Chúa Trời, chẳng ai giống như Ta. Ta không thay đổi. Ta vẫn luôn tha thứ. Mi-chê 7: 18-19Con người nói Vâng, tôi nghĩ rằng tôi làm tổn thương cô ấy, nhưng tôi không thể đến với cô ấy bây giờ.Đức Chúa Trời phán Sự thờ phượng/ hầu việc mà ngươi dành cho Ta là hư không. Hãy hòa giải với nhau. Ma-thi-ơ 5: 23-24