Sự Nóng Giận Và Ghen Ghét

Sự Nóng Giận Và Ghen Ghét

7 Ngày

Sự tức giận là một vấn đề mà ai cũng phải đối mặt tại một số thời điểm. Kế hoạch 7-ngày đây sẽ mang đến cho bạn quan điểm Kinh Thánh về vấn đề này thông qua những phân đoạn nhỏ dành cho mỗi ngày đọc. Bạn hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh, dành một chút thời gian để suy ngẫm về bản thân bạn một cách thành thật nhất và rồi hãy để Chúa phán với tình huống của bạn.

Nhà phát hành

Chân thành cám ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang www.lifechurch.tv để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất