Cầu Nguyện Cho Chú Voi Của Bạn - Cầu Nguyện Dạn Dĩ

Cầu Nguyện Cho Chú Voi Của Bạn - Cầu Nguyện Dạn Dĩ

7 Ngày

Đắm mình trong cuộc hành trình của đời sống cầu nguyện. Cùng Mục sư Adam Stadtmiller tham gia cuộc hành trình học hỏi cầu nguyện cho những điều vĩ đại - những chú voi - trong khi kinh nghiệm mối liên hệ mật thiết với Chúa. Kế hoạch bảy ngày này là phần mở đầu của Cầu Nguyện cho Những Chú Voi Của Bạn.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn David C Cook đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sau: http://www.dccpromo.com/praying_for_your_elephant

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 500000 lượt hoàn tất