Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Học cách cầu nguyện tốt nhất từ lời cầu nguyện của những người trung tín cũng như từ chính Chúa Giê-xu. Tìm thấy nguồn khích lệ để bạn trình dâng nan đề của mình cho Chúa mỗi ngày một cách bền đỗ và nhẫn nại. Tìm hiểu những lời cầu nguyện trống rỗng, vị kỷ, và ngược lại là những lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng trong sạch. Hãy cầu nguyện không thôi.

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi